เนื้อที่ไม่ใช่เนื้อ – “เนื้อจากพืช”

โดย อาจารย์ ดร.ภาวินี อินทร์มณี และ อาจารย์วราลี จ้อยมาก หากเราไปเดินเลือกซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ต โซนหนึ่งที่พึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ แต่มีหน้าตาดูคุ้นเคยอาจดึงดูดให้ผู้บริโภคสงสัยว่าสิ่งนี้คืออะไร ผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าจับตามองในปี 2021 คงหนีไม่พ้น “เนื้อจากพืช” หรือ “Plant-based meat” ทั้งในเชิงธุรกิจและสุขภาพ เพราะหน้าตาที่เหมือนกับเนื้อสัตว์ แต่กลับไม่มีส่วนประกอบที่เป็นเนื้อสัตว์อยู่เลย พร้อมกับมีคำโฆษณาที่กล่าวถึงประโยชน์ของเนื้อจากพืชในแง่สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและอยากทำความรู้จักกับเนื้อจากพืชมากขึ้น เนื้อจากพืช คือ อาหารที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสและโครงสร้างคล้ายเนื้อสัตว์ แต่ผลิตหรือทดแทนบางส่วนด้วยโปรตีนจากพืช เช่น โปรตีนจากถั่ว ธัญชาติ (ข้าวเจ้า…

Continue Readingเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อ – “เนื้อจากพืช”

ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหาร

เกร็ดความรู้จาก โครงการอบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหาร ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารถูกกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันผู้บริโภคไม่ให้ได้รับอันตรายจากอาหารปนเปื้อน ผู้ประกอบธุรกิจอาหารควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับ “สถานที่จำหน่ายอาหาร” ในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 หมวด ครอบคลุมฃ 5 ปัจจัยเสี่ยง (คน อาหาร อุปกรณ์ สถานที่ สัตว์และแมลงนำโรค) เป็นการช่วยลดปัจจัยที่ทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  โดยข้อกำหนดดัวกล่าวมีใจความสำคัญที่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารต้องทราบและปฏิบัติตาม แบ่งได้เป็น 4 หมวด ดังนี้ หมวด 1 สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 1.1…

Continue Readingข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหาร

เอกลักษณ์แห่งอีโก้: การสร้างความเข้าใจทฤษฎีขั้นพัฒนาการทางจิตสังคมของ Erik Erikson โดย อ.กฤษณะโชติ บัวหล้า

Continue Readingเอกลักษณ์แห่งอีโก้: การสร้างความเข้าใจทฤษฎีขั้นพัฒนาการทางจิตสังคมของ Erik Erikson โดย อ.กฤษณะโชติ บัวหล้า