โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Data Science เพื่องานวิจัย [ประสบการณ์ที่ได้รับจากการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี]​

รายงานผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Data Science เพื่องานวิจัย วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร Software Park Thailand ถนนแจ้งวัฒนะ โดย อาจารย์ ดร.วิมลิน ริมปิกุล การเข้ารับการอบรม ครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตรภาษาโปรแกรม Python…

Continue Reading โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Data Science เพื่องานวิจัย [ประสบการณ์ที่ได้รับจากการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี]​

โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Education and Psychology (ISEP) [ประสบการณ์ที่ได้รับจากการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี]

รายงานผลโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Education and Psychology (ISEP) ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ International Symposium on Education and Psychology (ISEP) เป็นการจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภาระกิจหลักในการส่งเสริมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี การประยุกต์…

Continue Reading โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Education and Psychology (ISEP) [ประสบการณ์ที่ได้รับจากการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี]

โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติInternational Conference on Psychology and Behavioral Sciences (ICPBS 2019) [ประสบการณ์ที่ได้รับจากการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี]​ 

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICPBS 2019: International Conference on Psychology and Behavioral Sciences ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10 - 11กันยายน 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ ICPBS 2019: International Conference on Psychology and Behavioral…

Continue Reading โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติInternational Conference on Psychology and Behavioral Sciences (ICPBS 2019) [ประสบการณ์ที่ได้รับจากการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี]​