รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์ (วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2566 ศึกษาคุณสมบัติและการสมัคร ได้ที่https://reg.stou.ac.th/forms/uploads/docs/7320%20ประกาศ%20สัญญา%20ตำแหน่งอาจารย์%20สาขาวิชา%20ฯลฯ.pdf#รับสมัคร #อาจารย์ #มหาวิทยาลัย #พนักงานมหาวิทยาลัย

Continue Readingรับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา