รวมข้อควรรู้! เกี่ยวกับการสอบออนไลน์ วันที่ 30-31 มกราคม 2564

1. ขั้นตอนการสอบออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนได้ตามคลิปวีดิโอต่อไปนี้ https://www.youtube.com/watch?v=lvlhSYjk9uA&feature=share&fbclid=IwAR30Qm-bDT-UIykfnEFLzTvPkI90_1ZXX6zZhgQ3xtfY8YRNRNOmrNqmomE 2.การทดสอบระบบการสอบตามอัธยาศัย (ไม่เจออาจารย์คุมสอบ) นักศึกษาสามารถเข้าทดสอบตามอัธยาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 21-29 ม.ค. 64 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเข้าไปที่เว็บ https://etesting.stou.ac.th user : รหัสนักศึกษา@stou.ac.th password : เลขบัตรประชาชน เข้าทดสอบวิชา 44444 ขั้นที่ 1 อ่านระเบียบ/ยอมรับเงื่อนไข ขันที่…

Continue Reading รวมข้อควรรู้! เกี่ยวกับการสอบออนไลน์ วันที่ 30-31 มกราคม 2564

ประกาศ! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ (30-31 มกราคม 2564)

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบในวันที่ 30-31 มกราคม 2564  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่มีกำหนดการสอบเดิมในวันดังกล่าว โปรดศึกษาและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ เน้นย้ำ!ระดับป.ตรี และ โครงการสัมฤทธิบัตรที่ต้องการเปลี่ยนจากการสอบที่สนามสอบเป็นการสอบออนไลน์ ต้องแจ้งตามลิงค์ที่ระบุไว้ในประกาศ ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2564  ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

Continue Reading ประกาศ! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ (30-31 มกราคม 2564)

บริการวิชาการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแก่เด็กๆ ในหัวข้อ "  การเตรียมอาหารพร้อมบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ อาหารปลอดภัย ขายได้ สร้างอาชีพ "  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้การเรื่องสุขลักษณะในการประกอบอาหาร และการล้างผักอย่างถูกวิธี  กิจกรรมสอนล้างมือ สอนแต่งกายอย่างถูกต้องขณะประกอบอาหาร กิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการสอนฝึกอาชีพผ่านการสอนทำน้ำสลัด สลัดโรลและแซนด์วิช สร้างความสนุกสนานและเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

Continue Reading บริการวิชาการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี