แผนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่ตั้งสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารวิชาการ 3 (อาคารหมายเลข 10 ตามผังมหาวิทยาลัย)

ที่อยู่

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-5048041-2,
02-5033573
โทรสาร : 02-5033639

E-mail

heoffice@stou.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.00 - 16.30 น.