สรุปกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “การศึกษาทางไกลรูปแบบสื่อออนไลน์กับการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการ”

สรุปกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการ การศึกษาทางไกลรูปแบบสื่อออนไลน์กับการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -12.30 น. โดย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 43 ปี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านอาหาร บทบาทของครอบครัวและชุมชน และบทบาทของท้องถิ่นในการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชนด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอภิปรายทางวิชาการสามารถนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการ มาบูรณาการ เพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ (New normal) ได้ งานอภิปรายครั้งนี้ประกอบด้วยวิทยากรหลัก 3 ท่าน…

Continue Readingสรุปกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “การศึกษาทางไกลรูปแบบสื่อออนไลน์กับการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการ”

เนื้อที่ไม่ใช่เนื้อ – “เนื้อจากพืช”

โดย อาจารย์ ดร.ภาวินี อินทร์มณี และ อาจารย์วราลี จ้อยมาก หากเราไปเดินเลือกซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ต โซนหนึ่งที่พึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ แต่มีหน้าตาดูคุ้นเคยอาจดึงดูดให้ผู้บริโภคสงสัยว่าสิ่งนี้คืออะไร ผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าจับตามองในปี 2021 คงหนีไม่พ้น “เนื้อจากพืช” หรือ “Plant-based meat” ทั้งในเชิงธุรกิจและสุขภาพ เพราะหน้าตาที่เหมือนกับเนื้อสัตว์ แต่กลับไม่มีส่วนประกอบที่เป็นเนื้อสัตว์อยู่เลย พร้อมกับมีคำโฆษณาที่กล่าวถึงประโยชน์ของเนื้อจากพืชในแง่สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและอยากทำความรู้จักกับเนื้อจากพืชมากขึ้น เนื้อจากพืช คือ อาหารที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสและโครงสร้างคล้ายเนื้อสัตว์ แต่ผลิตหรือทดแทนบางส่วนด้วยโปรตีนจากพืช เช่น โปรตีนจากถั่ว ธัญชาติ (ข้าวเจ้า…

Continue Readingเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อ – “เนื้อจากพืช”