สรุปกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “การศึกษาทางไกลรูปแบบสื่อออนไลน์กับการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการ”

สรุปกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการ การศึกษาทางไกลรูปแบบสื่อออนไลน์กับการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -12.30 น. โดย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 43 ปี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านอาหาร บทบาทของครอบครัวและชุมชน และบทบาทของท้องถิ่นในการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชนด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอภิปรายทางวิชาการสามารถนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการ มาบูรณาการ เพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ (New normal) ได้ งานอภิปรายครั้งนี้ประกอบด้วยวิทยากรหลัก 3 ท่าน…

Continue Readingสรุปกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “การศึกษาทางไกลรูปแบบสื่อออนไลน์กับการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการ”

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 43 ปี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมอภิปรายทางวิชาการ ในหัวข้อ”การศึกษาทางไกลรูปแบบสื่อออนไลน์ กับการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ”

ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 12.30 น.ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams และ Facebook Live สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการเสวนาทาง Microsoft Teams สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://bit.ly/3Bbn4C3**ผู้ลงทะเบียน 30 ท่านแรก ที่ได้ร่วมฟังเสวนาทาง Microsoft Teams มีสิทธิลุ้นรับของที่ระลึกฟรี**

Continue Readingเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 43 ปี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมอภิปรายทางวิชาการ ในหัวข้อ”การศึกษาทางไกลรูปแบบสื่อออนไลน์ กับการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ”

มสธ. เปิดตัว Application “STOU SISA” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android พร้อมเปิดให้ใช้งานได้เเล้ววันนี้!

คลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/stou-sisa/

Continue Readingมสธ. เปิดตัว Application “STOU SISA” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android พร้อมเปิดให้ใช้งานได้เเล้ววันนี้!