เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 43 ปี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมอภิปรายทางวิชาการ ในหัวข้อ”การศึกษาทางไกลรูปแบบสื่อออนไลน์ กับการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวและชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ”

ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 12.30 น.ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams และ Facebook Live สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการเสวนาทาง Microsoft Teams สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://bit.ly/3Bbn4C3**ผู้ลงทะเบียน 30 ท่านแรก ที่ได้ร่วมฟังเสวนาทาง Microsoft Teams มีสิทธิลุ้นรับของที่ระลึกฟรี**