You are currently viewing เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคต้น/2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคต้น/2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ.

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคต้น/2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานหรือสนใจงานด้านอาหารและโภชนาการ
เช่น ฝ่ายควบคุมการผลิตอาหาร นักโภชนาการ เจ้าของธุรกิจอาหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ พยาบาล หรือบุคคลที่ต้องการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบอาหารในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง
 

*เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 31 พ.ค. 65*

 
ข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการรับสมัคร: https://humanecology.stou.ac.th/ourcourse2/
 
ระบบรับสมัครแบบออนไลน์ … อยู่ที่ไหน ก็สมัครเรียนได้สะดวก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ โทร. 025033573