ประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Education and Psychology (ISEP)

รายงานผลโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Education and Psychology (ISEP) ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ International Symposium on Education and Psychology (ISEP) เป็นการจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภาระกิจหลักในการส่งเสริมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี การประยุกต์…

Continue Readingประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Education and Psychology (ISEP)

ประสบการณ์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติInternational Conference on Psychology and Behavioral Sciences (ICPBS 2019)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICPBS 2019: International Conference on Psychology and Behavioral Sciences ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10 - 11กันยายน 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ ICPBS 2019: International Conference on Psychology and Behavioral…

Continue Readingประสบการณ์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติInternational Conference on Psychology and Behavioral Sciences (ICPBS 2019)