5 เคล็ด (ไม่) ลับ เลือกอาหารช่วง Covid-19 ฉบับ Work from home

ในช่วงวิกฤตของการระบาดโรค Covid-19 หลายๆบริษัทและหน่วยงานมีการจัดนโยบาย work from home ขึ้น การจัดการอาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผู้บริโภคจำเป็นจะต้องคำนึงถึง ในวันนี้สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ.เองก็มีเคล็ด (ไม่) ลับดีๆมานำเสนอกันค่ะ รับประทานผักและผลไม้อย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าการเลือกซื้อ เก็บ หรือ ปรุงอาหารจากผัก ผลไม้สดในช่วงของกักตัวจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่อย่างไรก็ตามการรับประทานผัก ผลไม้ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรตระหนักถึงในมื้ออาหารของเด็กๆ หากเป็นไปได้การเลือกรับประทานผักผลไม้สดควรมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ถ้าไม่ ผัก ผลไม้กระป๋องเองก็ยังคงคุณค่าทางโภชนาการอยู่ หรือในอีกทางเลือกหนึ่งอาจจะเป็นการนำผักมาปรุงประกอบอาหารในปริมาณมากแล้วแบ่งเก็บไว้สำหรับรับประทานในหลายมื้อ เช่น การทำต้มจับฉ่าย ต้มจืดผักต่างๆ หรือแกงส้มผัก เป็นต้นผลไม้ก็เช่นกัน เลือกซื้อชนิดที่เก็บไว้ได้นาน เช่น…

Continue Reading 5 เคล็ด (ไม่) ลับ เลือกอาหารช่วง Covid-19 ฉบับ Work from home

5 เคล็ดลับอยู่บ้านอย่างไรให้ใจไม่เฉา

ในช่วงที่ต้องหยุดอยู่บ้านยาวแบบนี้ นอกจากดูแลสุขภาพกายแล้ว อย่าลืมดูแลสุขภาพใจกันด้วย แขนงพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ก็มีวิธีการดีๆ มานำเสนอและมาร่วมผ่านวิกฤตการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน

Continue Reading 5 เคล็ดลับอยู่บ้านอย่างไรให้ใจไม่เฉา

การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร ตามระบบ GMP/HACCP [ประสบการณ์ที่ได้รับจากการขอรับทุนกองทุน มสธ.12 ปี]

การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร ตามระบบ GMP/HACCP      การผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ซึ่งแต่ละมาตรฐานมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ระบบคุณภาพที่เป็นพื้นฐานสำคัญได้แก่ Good Manufacturing Practice (GMP) แต่ทั้งนี้เนื่องจากมีการแข่งขันในการผลิตอาหารที่สูงขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคยังมีความต้องการให้ผู้ผลิตทำการผลิตตามมาตรฐานที่สูงมากขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรมีการจัดทำระบบคุณภาพอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาการผลิตอาหารสู่มาตรฐานระดับสากลต่อไป ระบบคุณภาพอื่นๆ ในโรงงานอาหารที่มีความสำคัญ เช่น Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ISO 9001,  British…

Continue Reading การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร ตามระบบ GMP/HACCP [ประสบการณ์ที่ได้รับจากการขอรับทุนกองทุน มสธ.12 ปี]