You are currently viewing คู่มืออยู่บ้านอย่างไรในช่วงวิกฤตไม่ให้เสียสุขภาพกายและสุขภาพจิต

คู่มืออยู่บ้านอย่างไรในช่วงวิกฤตไม่ให้เสียสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ในสภาวะวิกฤตแบบนี้ ทางแขนงพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวมีเคล็ดลับดีๆมาช่วยดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับทุกคนมาฝากกันค่ะ