You are currently viewing 5 เคล็ดลับอยู่บ้านอย่างไรให้ใจไม่เฉา

5 เคล็ดลับอยู่บ้านอย่างไรให้ใจไม่เฉา

ในช่วงที่ต้องหยุดอยู่บ้านยาวแบบนี้ นอกจากดูแลสุขภาพกายแล้ว อย่าลืมดูแลสุขภาพใจกันด้วย แขนงพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ก็มีวิธีการดีๆ มานำเสนอและมาร่วมผ่านวิกฤตการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน