“เสวนาวิชาการยามเที่ยง” (Academic Lunch Talk) และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม “เสวนาวิชาการยามเที่ยง (Academic Lunch talk)” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อการปรับแต่งแปลงโฉมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2565-2569 แผนปรับแต่งแปลงโฉม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2565-2569  (Reinventing STOU 2022-2026)           มหาวิทยาลัยเลือกที่จะพัฒนาพลิกโฉมด้วยการสร้างความเป็นเลิศบนพื้นฐานของ Performance และ Potential…

Continue Reading“เสวนาวิชาการยามเที่ยง” (Academic Lunch Talk) และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม