“เสวนาวิชาการยามเที่ยง” (Academic Lunch Talk) และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม “เสวนาวิชาการยามเที่ยง (Academic Lunch talk)” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อการปรับแต่งแปลงโฉมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2565-2569 แผนปรับแต่งแปลงโฉม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2565-2569  (Reinventing STOU 2022-2026)           มหาวิทยาลัยเลือกที่จะพัฒนาพลิกโฉมด้วยการสร้างความเป็นเลิศบนพื้นฐานของ Performance และ Potential…

Continue Reading“เสวนาวิชาการยามเที่ยง” (Academic Lunch Talk) และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แจ้งกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ขอแจ้งกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ แผนการศึกษา ก1 ดังนี้1. ชุดวิชาที่มีกิจกรรมประจำชุดวิชา (20 คะแนน) เป็นกิจกรรมที่ไม่บังคับนักศึกษาจะทำและส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาหรือไม่ก็ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/homework ได้แก่    71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร71206 การคุ้มครองพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ71411 อาหารและโภชนบำบัด71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน2. ชุดวิชาที่มี e-Learning และมีการเก็บคะแนน…

Continue Readingแจ้งกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2/2564

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2/2564 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต • วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต • วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ : 02-504-8041-2เว็บไซต์สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ : https://humanecology.stou.ac.th/หลักสูตรสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ : https://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_64/human.aspFacebook : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์Line Official : @stoucallcenterhttps://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=563dxfcoCall…

Continue Readingเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2/2564