แนวทางการเลือกแผนการศึกษา

1. ศึกษาแผนผังเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาสูงสุดกับประเภทแผนการศึกษา

2. คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามตัวเลขแผนการศึกษาที่ท่านได้รับ

3. สมัครเรียนกับสาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มสธ.

การสมัครเรียนกับ มสธ. สามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และสมัครเรียนออนไลน์ 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-504-7788 
โทรสาร 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.t