โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

นักศึกษาที่ทำการสมัครด้วยวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน จะเข้าศึกษาด้วยโครงสร้างหลักสูตร
ที่แตกต่างกัน โดยสามารถตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะกับท่านได้ตามแนวทางต่อไปนี้

1. ศึกษาแผนผังเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาสูงสุดของท่านกับโครงสร้างหลักสูตรหมายเลขตั้งแต่ 1-10

2. คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเลขโครงสร้างหลักสูตรที่ท่านได้รับ

3. สมัครเรียนกับสาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มสธ.

การสมัครเรียนกับ มสธ. สามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งสมัครด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ และสมัครเรียนออนไลน์ 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-504-7788 
โทรสาร 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.t