รวมข้อควรรู้! เกี่ยวกับการสอบออนไลน์ วันที่ 30-31 มกราคม 2564

   

1. ขั้นตอนการสอบออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนได้ตามคลิปวีดิโอต่อไปนี้

https://www.youtube.com/watch?v=lvlhSYjk9uA&feature=share&fbclid=IwAR30Qm-bDT-UIykfnEFLzTvPkI90_1ZXX6zZhgQ3xtfY8YRNRNOmrNqmomE

2.การทดสอบระบบการสอบตามอัธยาศัย (ไม่เจออาจารย์คุมสอบ)

นักศึกษาสามารถเข้าทดสอบตามอัธยาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 21-29 ม.ค. 64 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเข้าไปที่เว็บ
https://etesting.stou.ac.th
user : รหัสนักศึกษา@stou.ac.th
password : เลขบัตรประชาชน
เข้าทดสอบวิชา 44444
ขั้นที่ 1 อ่านระเบียบ/ยอมรับเงื่อนไข
ขันที่ 2 ยืนยันตัวตน
ขั้นที่ 3 เข้าห้องสอบ/webex (ในช่วงนี้จะไม่เจออาจารย์คุมสอบ)
ขั้นที่ 4 ทำข้อสอบปรนัย และอัตนัย

3. กำหนดการเข้าทดสอบการสอบออนไลน์เสมือนจริง (ต้องเข้าทุกคน !)

 
นักศึกษาที่เลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 และเฉพาะผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 112 (รหัสรุ่น 631) ที่เลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดวันซ้อมทดสอบระบบออนไลน์เสมือนจริงในวันที่ 23 – 24 มกราคม 2564
🌎🌎ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ มสธ คลิกที่นี่ https://www.stou.ac.th/exam_final/login_11.aspx
🌎🌎กำหนดการทดสอบและแนวปฏิบัติในการเข้าสอบ คลิกที่นี่ https://web4.stou.ac.th/online_exam/
🎯🎯ไม่พบข้อมูลโปรดติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลโดยด่วนที่สุด พร้อมแจ้งชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวนักศึกษา หรือเลขประจำต้วผู้เรียน พร้อมชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อมูลได้ที่
กระดานสนทนา : https://www.stou.ac.th/offices/ore/helpdesk
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำน้กทะเบียนและวัดผล มสธ.
 
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3bP9Tgz

4. มาตรการเยียวยา 79 บาท กับการสอบออนไลน์

โปรเน็ตเยียวยา COVID รอบสอง เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลและผู้ประกอบการโทรคมนาคม ได้แก่ AIS, TrueMove, dtac และ National Telecom (NT) โดยแต่ละค่ายก็จะออกเป็นโปรเสริม เดือนละ 79 บาท โดยมาตรการเยียวยา 79 บาทในปัจจุบันมีแค่ค่าย True เท่านั้นที่ใช้กับ Cisco Webex ในการสอบออนไลน์ได้ 
 
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก https://specphone.com/web/work-from-home-internet-79-thb/308586 (สามารถศึกษาวิธีสมัครได้ภายในลิงค์ดังกล่าว)

5. รวมลิงค์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสอบออนไลน์

ที่ผ่านมา Facebook page ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัด FB Live ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ที่สำคัญ 2 หัวข้อ คือ  “ฝึกฝนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ในการสอบออนไลน์” และ “แนวทางการจัดการสอบปลายภาค 1/63” ซึ่งสามารถชมย้อนหลังได้จากลิงค์ต่อไปนี้
 
1. ฝึกฝนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ในการสอบออนไลน์ http://bit.ly/3o3l9Z5 
2. แนวทางการจัดการสอบปลายภาค 1/63 http://bit.ly/3bUBMnz
 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ !